WCAG-EM Toegankelijkheidsonderzoek

Toegankelijkheidsonderzoeken waarmee uw organisatie voldoet aan de wetgeving

Wij voeren toegankelijkheidsonderzoeken uit voor uw website of app. Onze onderzoeken worden uitgevoerd op basis van de WCAG-EM norm en gelden als officieel toegankelijkheidsonderzoek. Wij zijn geaccrediteerd bij de DDAI en werken voor organisaties zoals Ministerie van Binnenlandse Zaken, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam en RTL Nederland.

Audit aanvragen

Onderzoek op basis van WCAG-EM

WCAG-EM is de methode waarmee wij het onderzoek uitvoeren. Deze methode is ontwikkeld door W3C en wordt door de Nederlandse overheid als officiële onderzoeksmethode geadviseerd.

Jaarlijkse hertest

Uw website of app is altijd onderhevig aan verandering. Daarom voeren we jaarlijkse een hertest van uw website of app uit. Zo zorgen we ervoor dat u blijft voldoen aan de wetgeving.

Evaluatie-overleg

Na het leveren van de rapportage aan de verantwoordelijke van de app, plannen we altijd een evaluatie-overleg om het rapport te bespreken.

Trainen van uw team

Wij trainen uw team in de belangrijkste kennis en methodes rondom digitale toegankelijkheid. Zodat het belang van toegankelijkheid wordt gedragen in uw organisatie en uw team zelf aan de slag kan met het toepassen van de richtlijnen.

Testen met doelgroep

De regels zijn belangrijk, maar de mensen die een beperking hebben en die uw website of app daadwerkelijk moeten gebruiken, zijn belangrijker. Daarom verzorgen wij testsessies met mensen met een beperking.

Hulp bij toegankelijkheidsverklaring

Wij begeleiden u desgewenst in het hele proces, van begin tot eind. Wij kunnen ook helpen met het aanvragen en opstellen van de toegankelijkheidsverklaring.

Wat onderzoeken wij?

Om een goed beeld te krijgen van de digitale toegankelijkheid van een website/app is een handmatig onderzoek nodig. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden over alle domeinen, subdomeinen en/of deeldomeinen die een logisch geheel vormen met het hoofddomein van de website/app. Aan de hand van de WCAG-EM methode nemen wij nauwkeurige steekproeven, zodat er een compleet beeld staat van de digitale toegankelijkheid van het product.

Het onderzoek heeft tot doel het blootleggen van onderdelen die niet voldoen aan de norm van WCAG 2.1, niveau AA. In het rapport geven we nauwkeurig aan op welke punten de website/app nog niet (volledig) voldoet.

Testen gebeurt voor een groot deel handmatig en aan de hand van steekproeven. De resultaten worden per steekproef genoteerd. Als voorbeeld: als een bepaald toegankelijkheidsprobleem zich op meerdere pagina’s voordoet, dan worden hiervan één of enkele voorbeelden gegeven.

Aan het begin van het onderzoek bekijken wij welke “type” pagina’s en inhoud relevant zijn voor deze steekproef. Denk bijvoorbeeld aan de homepage, een veelgestelde vragen pagina, video- en beeldmateriaal, PDF-bestanden en contentpagina’s. Welke dit zijn en en de bijbehordende resultaten worden duidelijk opgenomen in het onderzoek.

Naast het hanteren van de WCAG-EM geven wij ook persoonlijk advies vanuit onze expertise. Dat houdt in dat wij ook kijken naar onderdelen op de website/app die niet opgenomen zijn in de richtlijnen, maar ons inziens wel veranderd dienen te worden om de doelgroep beter te kunnen bedienen.

Wat leveren wij op

Toegankelijkheidsrapport

Wij leveren een toegankelijkheidsrapport op dat voldoet aan de WCAG-EM normen. WCAG-EM is een evaluatiemethode waarmee een toegankelijkheidstest van een website/app kan worden uitgevoerd. Deze methode is ontwikkeld door het W3C. Voor meer informatie: https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/conformance/wcag-em/ We leveren ook een toegankelijk pdf op die u op uw website/app kan publiceren.

Evaluatie-overleg

Na het leveren van de rapportage aan de verantwoordelijke van de website/app, plannen we een evaluatie-overleg. In dit overleg (van ca. 1.5 uur), waarbij ook eventueel betrokken leveranciers worden uitgenodigd, geven we in een half uur een korte cursus digitale toegankelijkheid. Dit leidt ertoe dat mensen zich bewust worden van alle vormen van beperkingen die van invloed zijn op digitale toegankelijkheid, wat resulteert in meer draagvlak bij het bespreken van de resultaten en het plan daarna. Het resterende uur gebruiken we om de rapportage en de gevonden bevindingen als ook de voorgestelde oplossingen te bespreken. Gezamenlijk bepalen we vervolgens binnen welke termijn deze punten opgelost worden.

Toegankelijkheidsverklaring

Na afronding van het onderzoek en na akkoord van de stakeholders, ondersteunen wij bij het opstellen van de toegankelijkheidsverklaring en het toevoegen aan het toegankelijkheidsregister. We zorgen ervoor dat de toegankelijkheidsverklaringen opgesteld worden conform het model dat verplicht is op grond van het ‘Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid’. Dit zorgt ervoor dat bij controle van de verklaring door Logius deze voldoet en er geen afwijkingen worden aangetroffen.

Heronderzoek

Binnen driemaanden na de bespreking van de rapportage vindt een heronderzoek plaats. Zodra de verantwoordelijke van een website/app aangeeft dat de gevonden bevindingen zijn opgelost, voeren wij een heronderzoek uit om te controleren of de bevindingen op dusdanige wijze zijn opgelost dat het voldoet aan de WCAG-richtlijn.

Doorlooptijd

Wij kunnen het onderzoek 3-4 weken na goedkeuring van de offerte opleveren.

WCAG-EM Audit aanvragen

Krijg inzicht in de toegankelijkheid van een website, stel een toegankelijkheidsverklaring op en voldoe aan de wetgeving

Wij voeren toegankelijkheidsonderzoeken uit voor uw website. Onze onderzoeken worden uitgevoerd op basis van de WCAG-EM norm en gelden als officieel toegankelijkheidsonderzoek.

Vrijblijvend een audit aanvragen

Wir arbeiten für

Gemeente Amsterdam Logo
logo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijksrelaties
logo van het Mondriaan fonds
Gemeente Utrecht Logo
Menzis Logo
RTL Buienradar Logo

Was wir tun

Wir wollen einen nachhaltigen Beitrag zur digitalen Zugänglichkeit von digitalen Produkten leisten. Das bedeutet, dass wir nicht nur Erhebungen zur Barrierefreiheit auf der Grundlage der WCAG-EM durchführen, sondern zum Beispiel auch Sensibilisierungsschulungen anbieten.

Audits

Möchten Sie ein Audit auf der Grundlage der WCAG-EM-Methode?

Ich möchte ein Audit

Schulungen

Wir freuen uns, unser Wissen mit Ihrem Team zu teilen. Unsere Schulungen sind vielfältig und auf die jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten.

Schulungen

Websites

Unser Entwicklerteam hilft Ihnen bei der Entwicklung einer Website oder App, die für alle zugänglich ist.

Barrierefreie Websites

Projektkoordination

Wir helfen Ihnen bei der Einrichtung eines Projekts zur digitalen Barrierefreiheit und setzen dabei bewährte Methoden ein.

Unser Verfahren