Ga naar de inhoud

Hoe krijg je in één oogopslag inzicht in de digitale toegankelijkheid van overheidswebsites? Deze gedachte moet de drijfveer van Logius zijn geweest die geleid heeft tot de ontwikkeling van het dashboard DigiToegankelijk. In februari schreven we over de plannen voor dit dashboard, maar nu is het zover: het dashboard is gelanceerd. In dit artikel lees je meer over het nieuwe dashboard van Logius.

Inzicht in digitale toegankelijkheid

Alle Europese lidstaten kennen een wettelijke verplichting omtrent digitale toegankelijkheid voor overheden, maar de invulling hiervan verschilt per land. Nederland heeft bijvoorbeeld een centraal register van toegankelijkheidsverklaringen. Op deze website zijn de resultaten van toegankelijkheidsonderzoeken per website openbaar op te vragen.

Maar, hoe zorg je ervoor dat deze informatie overzichtelijk in te zien is? Op het moment dat dit artikel geschreven is, staan er 78 pagina’s met resultaten online in het register. Om de resultaten in te zien, moet je per website de score bekijken. Deze manier van rapporteren geeft dus inzicht in websites zelf, maar niet in de mate waarin organisaties toegankelijk zijn.

En dat is jammer, moet Logius gedacht hebben. Daarom is het dashboard DigiToegankelijk gelanceerd. Volgens de organisatie geeft dit dashboard inzicht in toegankelijkheid én zet het daardoor aan tot actie.

Screenshot van de header van Dashboard DigitToegankelijk. Rechts is een zoekbalk te zien waar naar een organisatie gezocht kan worden.Digitale toegankelijkheid van overheidswebsites

Het dashboard DigiToegankelijk bevat op dit moment de resultaten van toegankelijkheidsonderzoeken van 4.100 websites en apps. Dit zijn er ontzettend veel, maar Logius schat dat er in totaal meer dan 10.000 overheidswebsites zijn. De toegankelijkheid van het merendeel van de websites is dus nog niet inzichtelijk. Het dashboard moet organisaties aanzetten om meer websites en apps te laten onderzoeken op toegankelijkheid.

Van de 4.100 websites die wel geregistreerd zijn, voldoet bijna driekwart aan de wettelijke verplichting rond digitale toegankelijkheid. Dit wil overigens niet zeggen dat al deze websites drempelvrij te gebruiken zijn door bezoekers met een functiebeperking.

Een website kan namelijk in vijf gradaties van toegankelijkheid ingedeeld worden:

  • Status A: Voldoet volledig
  • Status B: Voldoet gedeeltelijk
  • Status C: Eerste maatregelen genomen
  • Status D: Voldoet niet
  • Status E: Geen verklaring

Vanaf status C voldoen websites (tijdelijk) aan de wetgeving. Pas vanaf status A zijn de geteste pagina’s van de site voor alle 50 criteria van de WCAG niveau A en AA goedgekeurd. Daarmee is de website veel beter te gebruiken door alle bezoekers.

Screenshot van de homepagina. Links is een tabel met aantal websites per status te zien. De inhoud van deze tabel staat in de volgende alinea. Rechts staat een overzicht. 3006 websites voldoen aan de wettelijke verplichting, 367 websites hebben status A.De staat van digitale toegankelijkheid in Nederland

De tabel hieronder visualiseert de inhoud van het toegankelijkheidsregister op op 17 maart 2023. Op dit moment voldoet zo’n 9% van de onderzochte websites volledig aan niveau A en niveau AA. Het grootste gedeelte van de onderzochte website en apps (38%) voldoet gedeeltelijk. Een kwart heeft de eerste maatregelen genomen. Het resterende deel (28%) voldoet niet aan de wetgeving. Er is geen inzicht in de hoeveelheid websites die geen toegankelijkheidsverklaring hebben ingevuld.

Status Aantal websites/apps Procentueel
A: Voldoet volledig 367 8.82%
B: Voldoet gedeeltelijk 1587 38.16%
C: Eerste maatregelen genomen 1052 25.29%
D: Voldoet niet 1153 27.72%
E: Geen verklaring ? ?
Totaal 4159 100%

Digitale toegankelijkheid van organisaties

Het dashboard DigiToegankelijk kan meer dan alleen een algemeen overzicht geven. Je kan in het dashboard ook zoeken naar een gemeente of organisatie. Per organisatie visualiseert het dashboard dan de resultaten van toegankelijkheidsonderzoeken. Zie een voorbeeld hiervan in het screenshot van de resultaten van de Belastingdienst hieronder.

Screenshot van de resultaten van de belastingdienst. In totaal zijn er 41 websites in beeld, waarvan 1 status A heeft, 25 Status B, 15 status C en 0 status D. De Belastingdienst heeft geen websites ingediend met een D-status en voldoet hiermee dus volledig aan de wetgeving. Op deze manier krijgen bestuurders, burgers en iedereen die het wil in één keer een overzicht van de digitale toegankelijkheid van organisaties. Ook is het hierdoor mogelijk om de toegankelijkheid van organisaties en gemeenten met elkaar te vergelijken. Het dashboard zelf geeft ook aan in welke mate de organisatie afwijkt van het gemiddelde van vergelijkbare organisaties. Dit is terug te zien in het onderstaande screenshot.

Vergelijking van de resultaten van de Belastingdienst met alle Rijksoverheden. De belastingdienst heeft betere resultaten omdat ze geen websites met D-status hebben.Onderaan de pagina staat een volledig overzicht van de websites en apps die onderzocht zijn op toegankelijkheid. Hier is de status te zien én daar kunnen bezoekers direct de toegankelijkheidsverklaring inzien.

Dashboard DigiToegankelijk

Het dashboard is een stap in de goede richting. Het helpt om grote hoeveelheden data over toegankelijkheid overzichtelijk te presenteren. Daarnaast spoort het hopelijk organisaties aan om hun websites en apps te laten onderzoeken.

Zelf een kijkje nemen in de resultaten? Bezoek dan het dashboard DigiToegankelijk. Klik om meer te lezen over toegankelijkheidonderzoeken of de webrichtlijnen van de WCAG.

Vincent van Brakel

Vincent van Brakel onderzoekt voor Digitaal Toegankelijk de toegankelijkheid van websites en apps. Daarnaast schrijft Vincent over alles wat met digitale toegankelijkheid te maken heeft en deelt hij praktische tips op DigitaalToegankelijk.nl.