Ga naar de inhoud

Digitale toegankelijkheid vraagt om meer dan alleen tijdelijke aandacht. Het is dan ook niet voldoende om ‘slechts’ de toegankelijkheid van een website te verbeteren. Als de redactie bijvoorbeeld doorgaat met het publiceren van ontoegankelijke content, heeft de verbeterslag niets uitgehaald.

Omdat het organisaties niet altijd lukt om de digitale transformatie succesvol aan te pakken, biedt Digitaal Toegankelijk een interim projectleider digitale toegankelijkheid aan. In dit blog lees je over ons idee bij de rol van een projectleider digitale toegankelijkheid. Heb je nu al vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over alles wat met digitale toegankelijkheid te maken heeft.

Wat doet een projectleider digitale toegankelijkheid?

Waarom zou je kiezen voor een projectleider digitale toegankelijkheid? Misschien wel omdat die bedoeld is om jouw online producten toegankelijk te maken. Of te houden. Het is namelijk niet alleen belangrijk dat jouw websites, apps en intranetten toegankelijk worden, maar juist ook dat ze toegankelijk blijven. De projectleider fungeert daarom als een spin in het web van verschillende afdelingen in jouw organisatie die met online content te maken hebben.

Enkele werkzaamheden van een projectleider digitale toegankelijkheid zijn:

Een overzicht maken van de websites, apps en intranetten

Vaak komt het voor, dat organisaties niet inzichtelijk hebben welke websites, apps en intranetten precies onder de verantwoordelijkheid van de organisatie vallen. De projectleider zorgt daarom dat er een overzicht komt van alle websites, zodat er geen digitale producten buiten de boot vallen.

Chaotisch geheel aan sticky notes waar nodig overzicht in aangebracht moet worden

Verantwoordelijke per website aanstellen

Wanneer het overzicht van de websites klaar is, kan je communiceren met de verantwoordelijken per website. Maar, wie is dan de eindverantwoordelijke? In de praktijk zien we diverse mensen aan een website werken, van redacteuren en webbouwers tot recruiters en bloggers. Allemaal hebben zij invloed op de toegankelijkheid van de website.

De projectleider digitale toegankelijk stelt in samenwerking met het team een hoofdverantwoordelijke aan. Deze persoon is binnen het project de schakel tussen de projectleider en de teamleden.

De toegankelijkheidsonderzoeken inplannen en coördineren

Wanneer duidelijk is welke websites onder de verantwoordelijkheid van de organisatie vallen en wie er aan het project meewerkt, kan je aan de slag. Maar, wat moet er eigenlijk gebeuren? Om dit in beeld te krijgen én om aan de wettelijke verplichtingen omtrent digitale toegankelijkheid te voldoen, plant de projectleider toegankelijkheidsonderzoeken in.

Deze WCAG-EM-audits worden uitgevoerd door een (door de DDAI geaccrediteerd) onderzoeksbureau digitale toegankelijkheid, zoals Digitaal Toegankelijk.

Tijdens deze onderzoeken test het onderzoeksbureau de websites op de 50 criteria van de WCAG, niveau A en niveau AA. Zij presenteren de bevindingen in een onderzoeksrapport.

Uitkomsten van de toegankelijkheidsonderzoeken bespreken

De projectleider bespreekt de onderzoeksresultaten van de audit samen met het onderzoeksbureau, de verantwoordelijke per website en eventueel een externe leverancier, zoals een webbouwer. Door de leverancier van de website direct bij dit gesprek uit te nodigen, kunnen de betrokkenen eventuele verbeteringen sneller oppakken.

twee mensen kijken naar een laptop tijdens werk

Het opstellen van toegankelijkheidsverklaringen

De output van het toegankelijkheidsonderzoek en de terugkoppeling van de leverancier worden gebruikt om per website een toegankelijkheidsverklaring op te stellen. In deze verklaring staat de huidige staat van de toegankelijkheid van de website, de verbeteringen die worden doorgevoerd en het tijdsbestek waarin de leverancier deze doorvoert.

De toegankelijkheidsverklaring wordt in het centrale register gepubliceerd en op de eigen website geplaatst.

De verbeterslag doorvoeren

De vorige stappen hebben de tekortkomingen op het gebied van digitale toegankelijkheid in kaart gebracht. Nu is het tijd om deze te verbeteren. Vaak zijn de verbeteringen op te delen in twee delen: een gedeelte dat de redactie van de website zelf kan verbeteren en een gedeelte dat door de webbouwer opgepakt moet worden.

De projectleider verdeelt de taken en zorgt dat iedere partij weet wat er moet gebeuren. Tijdens dit proces is de projectleider bereikbaar voor vragen omtrent toegankelijkheid.

Trainingen digitale toegankelijkheid

De projectleiders digitale toegankelijkheid van Digitaal Toegankelijk geven regelmatig interne trainingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een training toegankelijke content maken, een training digitale toegankelijkheid voor developers of digitale toegankelijkheid voor UX-designers.

Deze kennisoverdracht zorgt ervoor dat de organisatie intern toegankelijkheid kan blijven verbeteren, ook wanneer de projectleider weg is.

Centraal aanspreekpunt

De projectleider is het centrale aanspreekpunt binnen een organisatie voor alle vragen omtrent toegankelijkheid. De projectleider heeft waarschijnlijk alle problemen die zich voordoen al een keer meegemaakt. Via de mail of telefoon zijn vragen over toegankelijkheid daarom zo beantwoord.

Bij welke organisaties werkt een projectleider digitale toegankelijkheid?

In feite kan een projectleider digitale toegankelijkheid binnen iedere organisatie aan de slag. De wetgeving, WCAG en techniek achter websites en apps veranderen immers niet per sector. Vaak worden projectleiders digitale toegankelijkheid ingezet bij (semi-)overheidsorganisaties, gemeenten, banken en verzekeraars, culturele instellingen en bedrijven uit de commerciële sector.

Het oude stadhuis van Gouda

De voordelen van een interim projectleider digitale toegankelijkheid

In de praktijk fungeert een projectleider digitale toegankelijkheid dus als een contactpersoon tussen alle betrokken partijen. Hierbij deelt de projectleider kennis en leidt hij of zij het project in goede banen. De voordelen van een projectleider digitale toegankelijkheid zijn:

  1. Een duurzaam beleid over digitale toegankelijkheid
  2. Resultaten meten (nul- en eindmeting)
  3. Combineren verschillende afdelingen en disciplines.
  4. Trainingen voor verschillende afdelingen (bewustwording, UX, content en front-end)
  5. Meer bewustwording en kennis binnen jouw organisatie
  6. Toegankelijk content maken, nieuw en met terugwerkende kracht
  7. Hulp bij voldoen aan wetgeving

Meer informatie projectleider digitale toegankelijkheid

Wil je direct meer informatie over wat een projectleider digitale toegankelijkheid voor jouw organisatie kan betekenen? We vertellen je er graag meer over. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Vincent van Brakel

Vincent van Brakel onderzoekt voor Digitaal Toegankelijk de toegankelijkheid van websites en apps. Daarnaast schrijft Vincent over alles wat met digitale toegankelijkheid te maken heeft en deelt hij praktische tips op DigitaalToegankelijk.nl.