Ga naar de inhoud

In dit eerste blog van het nieuw jaar, behandel ik het laatste criterium van WCAG 2.2. Hiermee komt de serie ‘inzoomen op WCAG 2.2’ dan ook ten einde. Lees dit nog goed. Dit criterium is belangrijk. Het gaat over ‘3.3.9 – overbodige invoer’.

De context van succescriterium 3.3.9

Het doel van WCAG 3.3.9 is eenvoudig samen te vatten in één zin: zorg dat bezoekers informatie die ze al hebben ingevuld, niet nóg een keer hoeven in te voeren op je website. Een voorbeeld hiervan is het tweemaal invullen van adresgegevens, voor het betaaladres en het bezorgadres.

Het scherm waarop de instellingen gekozen kunnen worden

Richtlijn 3.3.9 gaat over een proces dat uit meerdere stappen bestaat. Zoals het invullen van een formulier. Denk maar eens aan het eerder genoemde voorbeeld van het invullen van adresgegevens én factuurgegevens. Het nogmaals invullen van de gegevens is meestal onnodig, dus zou moeten worden vermeden.

Als eerder ingevulde informatie op latere stappen vanzelf wordt ingevuld, vermindert dit de cognitieve inspanning die je van de websitegebruiker vraagt. Dit is heel fijn voor gebruikers met cognitieve problemen, zoals mensen met een neurologische aandoening. Maar eerlijk: niemand houdt van onnodig werk, toch?

De regel geldt voor één bezoek

Belangrijk voor dit criterium is de termijn waarop ingevulde gegevens bewaard moeten worden. De WCAG gaat over gegevens die websitegebruikers binnen één bezoek zouden invullen, zoals adresgegevens en betaalgegevens. Wanneer een gebruiker op de site terugkomt, nadat het proces vroegtijdig beëindigd is, geldt dit criterium dus niet.

Wel is 3.3.9 van toepassing wanneer bijvoorbeeld de betaling via een ander domein verloopt.

Uitzonderingen van succescriterium 3.3.9

Uiteraard kent ook dit criterium uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor situaties waarbij:

  1. het noodzakelijk is dat gegevens twee keer worden ingevuld
  2. beveiliging zwaarder weegt dan toegankelijkheid
  3. eerder ingevulde gegevens niet meer geldig zijn
  4. toegankelijke authenticatie toegepast wordt door de website

Voldoen aan succescriterium 3.3.9

Voldoen aan 3.3.9 kan op een van de volgende twee manieren. De eerste mogelijkheid is door informatie die eerder is ingevuld, bij andere stappen vanzelf in te vullen. De twee optie is door deze informatie in latere stappen selecteerbaar te maken door gebruikers. Een voorbeeld hiervan is een selectievakje met de tekst ‘Bezorgadres is hetzelfde als factuuradres’.

Gelukkig hebben een hoop developers moeite met overbodige velden en taken. Het principe is: als de informatie niet nodig is, vraag er dan niet om. Dat scheelt de gebruiker tijd en energie, maar de bouwer ook.

In veel gevallen zal dit criterium dus ook geen probleem opleveren.
Gelukkig maar!

Vincent van Brakel

Vincent van Brakel onderzoekt voor Digitaal Toegankelijk de toegankelijkheid van websites en apps. Daarnaast schrijft Vincent over alles wat met digitale toegankelijkheid te maken heeft en deelt hij praktische tips op DigitaalToegankelijk.nl.