Ga naar de inhoud

De zelfredzaamheid van mensen met een beperking is een groot goed. Ik vind daarom dat iedere website, webshop of mobiele app toegankelijk zou moeten zijn, ongeacht of dit wettelijk verplicht is.

Judith Hatzmann

Judith Hatzmann

Judith is een jonge vrouw, geboren met een spierziekte. Zij zet zich met haar stichting ‘Toegankelijk Uit Eten’ in voor mensen met een beperking en test horeca op rolstoeltoegankelijkheid. In haar blogs voor Digitaal Toegankelijk neemt ze je mee in haar leven, geeft ‘uit- tips’ en vertelt je meer over onderwerpen die met toegankelijkheid en inclusie te maken hebben.

Volwaardig deelnemen

Toegankelijkheid betekent dat iedereen, met of zonder beperking, volwaardig deel kan nemen aan het maatschappelijk leven. Maar wat is volwaardig? Voor zover ik weet, gaat dat over gebruik kunnen maken van alle vormen van voorzieningen, informatie en dienstverlening, ongeacht eventuele beperkingen.

Ook online voorzieningen, dus. In de huidige samenleving kunnen we bijna niet meer functioneren zonder die digitale middelen. We doen onze boodschappen online, we winkelen online en houden elkaar op de hoogte via sociale media. En ook in contact met instanties kunnen we bijna niet meer zonder. Denk maar aan een afspraak maken bij de gemeente, een klacht melden, of informatie opvragen over een hypotheek.

Een makelaar laat de plattegrond van een huis zien, op haar laptop.

Niet iedereen is digitaal vaardig

Voor veel mensen is dit vanzelfsprekend en geeft dit weinig tot geen problemen. Maar mensen die blind, slechtziend, kleurenblind, doof, slechthorend, motorisch beperkt, zwakbegaafd, autistisch of laaggeletterd zijn, lopen tegen allerlei digitale obstakels op. In de blogs op deze website lees je voorbeelden genoeg.

En vergeet ook de oudere doelgroep niet, die wellicht digitaal niet zo vaardig zijn of de mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen.

Overheden lopen (als het goed is) voorop

Sinds 2018 is het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ van kracht voor overheidsinstanties in Nederland (Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen). Daarmee zijn de overheden verplicht om toegankelijke websites en mobiele apps te hebben en te voldoen aan de richtlijnen die beschreven staan in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Hierover moeten zij ook verantwoording afleggen met een toegankelijkheidsverklaring. De belangrijkste toegankelijkheidseisen volgens de richtlijn zijn:

  • Hoog kleurcontrast
  • Leesbare typografie
  • Voorspelbaarheid in interface
  • Begrijpbare tekst en beeld
  • Leesbare code en content
  • Navigeren op meerdere manieren (via muis of screenreader en toetsenbord)
  • Gestructureerde, logische opmaak
Judith doet iets achter haar laptop.

Bedrijven volgen hopelijk snel

Helaas zijn overige (commerciële) organisaties op dit moment niet verplicht om een toegankelijke website te hebben. Toch zou ik hen dit wel aanraden. Als iedere website of webshop digitaal toegankelijk is, kunnen mensen met een beperking zoveel mogelijk zelfstandig hun digitale leven leiden. En dat is een groot goed!

Behalve dat, zijn er ook voordelen voor de bedrijven zelf, van deze vorm van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO).

  1. Een toegankelijke website wordt herkend door Google en maakt het makkelijker om de website te indexeren. Dit betekent dat Google toegankelijke websites voorrang geeft en de website hoger plaatst in zoekresultaten. Het bereik van de website is dus veel groter!
  2. Uit onderzoek van de Europese Commissie, de Verenigde Naties en de Wereldbank is gebleken dat zo’n 20% van de bevolking online een belemmering ervaart, als gevolg van een beperking. Ook blijkt uit onderzoek dat 71% van de gebruikers met een beperking weg klikt als een website niet toegankelijk is. Een toegankelijke website zorgt dus voor meer klanten en bezoekers.
  3. Een toegankelijke website lijdt tot minder vragen aan de helpdesk of klantenservice.

Kortom: ben jij ondernemer en heb jij nog geen toegankelijke website? Ik hoop dat ik je geïnspireerd heb om ermee aan de slag te gaan!