Ga naar de inhoud

Is jouw website toegankelijk? Dat kan je controleren aan de hand van de webrichtlijnen rondom digitale toegankelijkheid: de WCAG. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C) met als doel: het verbeteren van digitale ervaringen voor mensen met een functiebeperking. 

De WCAG bestaat echter uit drie series richtlijnen: de WCAG A, WCAG AA en WCAG AAA. De richtlijnen van niveau A zijn het meest eenvoudig om na te leven, daarna komt niveau AA en tenslotte AAA als relatief moeilijkste. Per richtlijn komen de verschillende onderwerpen aan bod, hoewel de eisen steeds moeilijk worden te behalen. In dit artikel praten we je bij over het verschil tussen deze verzamelingen richtlijnen.

Iemand geeft een klein groepje mensen les of training

Oorsprong van de WCAG

Wanneer de richtlijnen opgevolgd worden, is online content beter te gebruiken voor mensen met een functiebeperking. Maar, hoe zijn die richtlijnen dan opgesteld? Centraal in de richtlijnen staan vier principes: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. Iedere richtlijn kan onder worden gedeeld in een van deze categorieën, lees hier meer over de oorsprong van de WCAG.

De richtlijnen van de WCAG zijn van toepassing op webcontent als apps, websites en intranetten. Vooralsnog zijn alleen (semi-)overheidsinstellingen verplicht om aan deze richtlijnen te voldoen. Dit verandert in 2025, wanneer de European Accessibility Act van kracht gaat. Lees hier meer over de Europese wetgeving over digitale toegankelijkheid

WCAG A

De basis van de WCAG wordt gevormd door de 30 criteria van niveau A. Deze richtlijnen zijn relatief het meest eenvoudig om te halen. De aanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan niveau A, hebben minimale impact op de structuur of vormgeving van een website. 

Enkele voorbeelden van niveau A zijn:

  • 1.2.3: vooraf opgenomen video’s met audio zijn voorzien van een tekstueel alternatief (transcript van de audio) of van een audiodescriptie waarin belangrijke visuele informatie wordt toegelicht.
  • 2.1.1: de website is toegankelijk voor gebruikers die alleen hun toetsenbord gebruiken

Iemand typt op een toetsenbord

WCAG AA

Niveau AA bestaat uit 20 richtlijnen. Aan dit tweede niveau is minder eenvoudig te voldoen dan het eerdergenoemde niveau. Een goed voorbeeld hiervan zijn richtlijnen 1.2.3 (niveau A) en 1.2.5 (niveau B). Beide richtlijnen hebben betrekking op het bieden van een alternatief voor een video met audio. Maar, waar bij niveau A een transcript of een audiodescriptie voldoende is, is niveau AA slechts te behalen met een audiodescriptie. 

Hieronder staan de richtlijnen van niveau AA die gezien kunnen worden als een strengere versie van de voorbeelden die hierboven van niveau A zijn genoemd:

  • 1.2.5: vooraf opgenomen video’s met audio zijn voorzien van een audiodescriptie.
  • 2.4.7: zorg ervoor dat toetsenbordbegeleiding zichtbaar en helder is.
  • 1.4.3: de contrastverhouding tussen tekst en achtergrond is minimaal 4,5:1.

Een donker silhouet tegen een lichte achtergrond illustreert het begrip contrast

WCAG AAA

Het laatste gedeelte van de WCAG bestaat uit de 23 extra richtlijnen van niveau AAA. Hieronder lees je enkele voorbeelden uit niveau AAA, die gelden als moeilijkere versies van de richtlijnen die hiervoor zijn genoemd:

  • 1.2.7: geef een uitgebreide audiodescriptie voor video’s. Gebruikers met een functiebeperking moeten dezelfde informatie uit de video ontvangen als andere gebruikers uit de video ontvangen. 
  • 2.1.3: de website is bruikbaar wanneer gebruikers alleen een toetsenbord gebruiken zonder uitzonderingen.
  • 1.4.6: de contrastverhouding tussen tekst en achtergrond is minimaal 7:1.

Het kost over het algemeen nóg meer moeite om aan deze richtlijnen te voldoen dan aan die van niveau AA. Het merendeel van de websites voldoet dan ook niet aan deze richtlijnen. Het is maar goed dat niveau AAA niet verplicht is vanuit de wetgeving voor digitale toegankelijkheid. Maar, welke WCAG-doelen moeten wel verplicht worden gehaald?

Iemand beklimt een besneeuwde berg

Welk niveau WCAG is verplicht?

Om een digitaal toegankelijke app, website of toegankelijk intranet te hebben, moet een digitaal product voldoen aan de WCAG-niveau A en AA. Niveau AAA is dus niet vereist. Het is alleen mogelijk om te voldoen als alle richtlijnen behaald zijn. Als dit het geval is, kan een website als ‘compliant’ bestempeld worden. Welke websites voldoen aan de richtlijnen kun je terugvinden in het register verklaringen van Toegankelijkheidsverklaring.nl. Daarin zijn alle toegankelijkheidsverklaringen opgenomen, waarin je ziet aan welke toegankelijkheidseisen de website op dat moment voldoet (van A: ‘Voldoet volledig’ tot D: ‘Voldoet niet’).

Meer te weten komen over de WCAG? Duik in onze kennisbank vol tips over digitale toegankelijkheid of neem vrijblijvend contact met ons op.

Vincent van Brakel

Vincent van Brakel onderzoekt voor Digitaal Toegankelijk de toegankelijkheid van websites en apps. Daarnaast schrijft Vincent over alles wat met digitale toegankelijkheid te maken heeft en deelt hij praktische tips op DigitaalToegankelijk.nl.