Ga naar de inhoud

Deze week is de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland van start gegaan. De verkiezing wordt georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze vereniging zet zich in voor een krachtige lokale overheid. Het is goed om te zien dat de VNG toegankelijkheid zo hoog in het vaandel heeft. 

De verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente

Hoe werkt deze verkiezing eigenlijk? De gemeenten die door de eerste twee rondes van de verkiezing komen, worden op basis van publieksstemmen bepaald. Alle Nederlanders kunnen dus meebeslissen over welke gemeenten de uiteindelijke finale op 7 oktober (tijdens de Week van de Toegankelijkheid) behalen. Deze finale zal niet beslecht worden op basis van publieksstemmen, maar door middel van een jury. 

Het Superteam, bestaande uit talentvolle makers en ervaringsdeskundigen, doet verslag over de voortgang van de verkiezing. Dit team bestaat uit Eva Eikhout, Mari Sanders, Zjos Dekker, Wirin Jewlal en Deborah Cameron. In onderstaande video zijn de leden van het superteam te zien, te horen én te lezen.

Belang van toegankelijkheid gemeenten

De traditionele vorm van toegankelijkheid is wellicht de meest voor de hand liggende. Gelukkig is het vandaag de dag vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld een gemeentehuis voor iedereen fysiek toegankelijk moet zijn. Zo zouden ook bewoners in een rolstoel hun rijbewijs gemakkelijk moeten kunnen verlengen. 

Volgens het ‘VN-verdrag handicap’ heeft iedereen het recht om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Voor gemeenten betekent dit dat iedere burger – ongeacht of deze een beperking heeft of niet – recht heeft op onderwijs, werk en zelfstandig wonen. Wanneer het niet mogelijk is voor mensen met een beperking om dit zelfstandig te doen, moet er dus ondersteuning geboden worden. In Nederland is de groep mensen met een beperking nu ongeveer 4 miljoen mensen groot. 

parkeerplaats met rolstoelmarkeringDigitale toegankelijkheid gemeenten

Vandaag de dag heeft toegankelijkheid zich echter ook naar het digitale domein verplaatst. Veel gemeentezaken worden niet meer fysiek in het gemeente- of stadhuis geregeld, maar vinden online plaats. Hoe toegankelijk zijn eigenlijk de websites, apps en online vergaderingen van gemeenteraden? En wat betekent digitale toegankelijkheid voor gemeenten?

Digitaal Toegankelijk.nl doet regelmatig onderzoek naar de toegankelijkheid van digitale producten, zo ook naar de websites van gemeenten. Eerder schreef Claire voor ons over de toegankelijkheid van de website van de gemeente Helmond. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de websites van gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Uit deze onderzoeken bleek dat er zeker nog ruimte is voor verbetering. Zo kwam er geen enkele website met een perfecte score uit de test.

Hoe toegankelijk is jouw gemeente?

Maar, hoe zit het eigenlijk met jouw gemeente? Hoe toegankelijk is de gemeente fysiek en digitaal? Nu is hét moment om van je te laten horen via de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. In de vragen wordt onder andere jouw mening gepeild over:

  • De toegankelijkheid van openbare inrichting, zoals stoepen, straten, openbare toiletten.
  • De toegankelijkheid van winkels, restaurants en cafés.
  • De toegankelijkheid van het openbaar vervoer
  • Het gemak waarmee iemand met een beperking werk kan vinden en onderwijs kan volgen.
  • De toegankelijkheid van de gezondheidszorg.
  • Het vinden van een woning voor iemand met een beperking.

Of jouw gemeente nu uitstekend bezig is op dit gebied of juist nog veel werk te verrichten heeft, laat het weten! Jouw mening telt. Stem nu op de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland.

Vincent van Brakel

Vincent van Brakel onderzoekt voor Digitaal Toegankelijk de toegankelijkheid van websites en apps. Daarnaast schrijft Vincent over alles wat met digitale toegankelijkheid te maken heeft en deelt hij praktische tips op DigitaalToegankelijk.nl.