Ga naar de inhoud

Hoe een website of app voor alle gebruikers toegankelijk gemaakt kan worden, is niet altijd even duidelijk. Om digitale ontwikkelaars te ondersteunen in dit proces, zijn de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) opgesteld. Deze richtlijnen zijn vrijwel net zo oud als het internet zelf is. Helaas zijn de richtlijnen zelf niet toegankelijk en redelijk complex beschreven. Om ontwikkelaars te ondersteunen bij het toegankelijk maken van digitale projecten heeft Digitaal Toegankelijk.com de webrichtlijnen van de WCAG uitgelegd in overzichtelijke taal.

Een andere manier waarop Digitaal Toegankelijk.com zich inzet voor een toegankelijk internet, is door de websites en apps van bedrijven, gemeenten en organisaties te testen door mensen met verschillende beperkingen. Het is immers moeilijk voor ontwikkelaars en online marketeers om zich in te leven in de behoeften en obstakels van gebruikers met een beperking. 

In de praktijk worden beslissingen op het gebied van toegankelijkheid daardoor ook genomen op basis van aannames, niet op bewijs uit de praktijk. Om daadwerkelijk een toegankelijke app of website te ontwikkelen is het laten testen hiervan door de doelgroep van essentieel belang.

Experts vs ervaringsdeskundigen

De specialisten van Digitaal Toegankelijk.com bieden graag advies op het gebied van toegankelijk ontwikkelen. Toch worden er tijdens een testsessie bevindingen gedaan die niet door onze specialisten gedaan kunnen worden. Om een app of website daadwerkelijk te kunnen testen op toegankelijkheid is het daarom van belang om de doelgroep in te schakelen.

Een testgroep toegankelijkheid samenstellen 

Het samenstellen van een relevante testgroep en het uitvoeren van de test zelf vereist een netwerk, kennis en ervaring op dit gebied. Digitaal Toegankelijk zorgt ervoor dat deze stappen op de juiste manier doorlopen worden. Hoe dit precies gebeurt, is beschreven in de volgende stappen.

1. Aanvragen van de testgroep

De eerste stap is het aanvragen van een testsessie en testgroep. In deze stap wordt er gekeken naar de gewenste samenstelling van de testgroep. Voorbeelden van deelnemers van een testgroep zijn mensen met een visuele beperking of auditieve beperking. Vervolgens worden er specifieke vragen gesteld over de beperkingen. Zo zijn er specifieke opties per beperking, zoals ‘laaggeletterdheid’, ‘dyslexie’ en ‘anafabetisme’ bij ‘taalbeperking’. Door de groep op de juiste manier samen te stellen, wordt het inzichtelijk hoe toegankelijk de website of app daadwerkelijk is.

2. Intake & offerte

Wanneer bij Digitaal Toegankelijk.com duidelijk is wat voor testgroep er gewenst is, kunnen wij een intake gaan inplannen. Tijdens dit gesprek wordt overige informatie besproken. Aan de hand van de intake wordt een offerte opgesteld voor de testsessie.

3. Samenstellen testgroep

Na akkoord op de offerte kunnen wij aan de slag met het samenstellen van een testgroep vol met relevante testers. Als de groep gevormd is, kan de sessie ingepland worden.

4. Inplannen testsessie

Het inplannen van de testsessie is afhankelijk van de samenstelling van de groep(en). Om rekening te houden met bepaalde beperkingen van de testers, kan het noodzakelijk zijn om verschillende testmomenten in te plannen met verschillende testers. Voordeel hiervan is dat kleinere groepen of individuele testers diepgaande feedback kunnen geven dan grote groepen.

5. Testen & rapporteren

Na de voorbereidingen kunnen de testsessie van start gaan. De sessies worden door ons verzorgd en begeleid op de geplande data. Na afloop van alle testen wordt er door ons een rapport opgesteld met de resultaten van de testsessie.

De website of app digitaal toegankelijk maken

De resultaten van de testsessies geven de juiste input om een website of app digitaal toegankelijk te maken. Om dit daadwerkelijk voor elkaar te krijgen zijn er twee opvolg opties. De eerste mogelijkheid is het toepassen van het advies dat Digitaal Toegankelijk.com schrijft, aan de hand van de richtlijnen van het WCAG en de uitkomsten van de testsessies. Vervolgens kunnen ontwikkelaars binnen eigen organisatie of bedrijf ervoor zorgen dat het product toegankelijk wordt.

Een andere optie is om onze specialisten het adviesrapport uit te laten voeren. Deze ontwikkelaars kunnen de webrichtlijnen van het WCAG inmiddels dromen. Naast het in de praktijk brengen van het adviesrapport kunnen deze specialisten ook de huidige methode tegen het licht houden, om te zien waar structurele verbeteringen toegepast kunnen worden.

Een testsessie inplannen

Wil je een website of app hebben die voor de door de overheid gestelde deadline voldoet aan de richtlijnen rondom digitale toegankelijkheid? Ons team helpt graag bij dit proces. Via onderstaande knop is het mogelijk om een afspraak in te plannen.

Maak ook jouw website of app toegankelijk!

We komen graag langs om te bepalen welke stappen jullie kunnen zetten richting een toegankelijk product

Afspraak maken
Vincent van Brakel

Vincent van Brakel onderzoekt voor Digitaal Toegankelijk de toegankelijkheid van websites en apps. Daarnaast schrijft Vincent over alles wat met digitale toegankelijkheid te maken heeft en deelt hij praktische tips op DigitaalToegankelijk.nl.