Ga naar de inhoud

Vanaf 23 september moeten alle (semi-)overheidsinstanties voldoen aan de richtlijnen op het gebied van digitale toegankelijkheid. De coronacrisis heeft niet voor een verschuiving van de deadline gezorgd, zoals eerder in dit artikel op Digitaal Toegankelijk.com werd beschreven. De maanden die overheidsinstanties nog hadden, zijn veranderd in weken. Wat minder bekend is, is dat het bedrijfsleven ook te maken heeft met wettelijke verplichtingen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Hoe dit precies zit, wordt in dit artikel uitgelegd.

Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) geldt sinds 1 januari 2017. De basis van deze wet is dat mensen met een beperking of chronische ziekte, net als andere mee moeten kunnen doen aan de samenleving. Dit geldt zowel op offline gebied als online. 

In de praktijk komt het erop neer dat het bij de wet verboden is om onderscheid te maken tussen mensen met of zonder beperking, indirect en direct. De online aspecten van de wet zijn op te delen in onderdelen die toepassing hebben op wonen, werk, onderwijs en openbaar vervoer en op goederen en diensten. 

Voor werknemers die bijvoorbeeld slechthorend of slechtziend zijn moet het mogelijk zijn om speciale software aan te schaffen waardoor deze personen dezelfde mogelijkheden krijgen als werknemers zonder beperking. Ook is een werkgever verplicht om aanpassingen aan de werkomgeving te maken voor bijvoorbeeld rolstoelen.

Goederen en diensten

Niet alleen moeten mensen met een chronische ziekte of beperking in het openbaar vervoer, op het werk, thuis en op school dezelfde mogelijkheden hebben als alle andere mensen. Sinds 1 januari slaat de wet ook op goederen en diensten. Voor digitale producten, zoals websites en apps, betekent dit dat deze ook voor mensen met een beperking gebruikt moeten kunnen worden. 

Digitale toegankelijkheid is dus ook voor het bedrijfsleven de norm. Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte moeten bedrijven en organisaties hun producten en diensten toegankelijk aanbieden. 

Digitaal toegankelijke producten

Voor veel bedrijven en organisaties is digitale toegankelijkheid een nieuw aspect van de online services en diensten. Digitaal Toegankelijk.com helpt deze instanties bij het inclusief maken van online omgevingen. Een van de eerste stappen in dit proces is het opstarten van een toegankelijkheidsonderzoek

Voor meer informatie over het toegankelijk maken van websites en apps kan er vrijblijvend contact op worden genomen met de specialisten van Digitaal Toegankelijk.com.

Vincent van Brakel

Vincent van Brakel onderzoekt voor Digitaal Toegankelijk de toegankelijkheid van websites en apps. Daarnaast schrijft Vincent over alles wat met digitale toegankelijkheid te maken heeft en deelt hij praktische tips op DigitaalToegankelijk.nl.