Digitale toegankelijkheid voor Gemeente en Overheid

App of website testen door mensen met een beperking (bijv. Dove of Blinde testers)

Openbare voorzieningen zijn vaak toegankelijk voor alle burgers. Denk aan gebouwen en openbaar vervoer, echter is dit ook het geval bij overheidswebsites, apps en alle digitale producten voor de (semi-)overheid.

Digitale toegankelijkheid betekent het ontwerpen van websites, apps en digitale documenten op een manier die ervoor zorgt dat ook mensen met een beperking ze makkelijk kunnen begrijpen en gebruiken.

Meer informatie aanvragen

Wat is de wet- en regelgeving rondom digitale toegankelijkheid?

Vanaf 1 juli 2018 is het voor (semi-)overheidsorganisaties al verplicht om websites en mobiele apps te ontwikkelen volgens de door de EU opgestelde toegankelijkheidseisen (WCAG 2.0 richtlijnen).

Een deel van die eisen bestaat uit relatief simpele dingen zoals het ondertitelen van video’s, maar denk ook aan het zorgen voor voldoende contrast op je website of het aanbieden van een voorleesfunctie. Er is een hele lijst van standaarden opgesteld die je helpen om je website of app toegankelijk te maken.

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring uitbrengen voor elke website en app die zij ontwikkelen en/of ter beschikking stellen. In deze toegankelijkheidsverklaring wordt weergegeven aan welke eisen/richtlijnen het product voldoet.

Op toegankelijkheidsverklaring.nl kan je als overheidsinstelling gemakkelijk je verklaring maken.

Toegankelijkheid betekent een betere ervaring voor iedereen

Het mooie aan het maken van toegankelijke websites, is dat het uiteindelijk een betere ervaring oplevert voor ál je gebruikers. Want ook voor mensen zonder beperking is het fijn als een website duidelijk is en goed werkt. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat websites die goed scoren op toegankelijkheid een groter publiek bereiken, hoger ranken in Google én gebruiksvriendelijker zijn dan websites die laag scoren op toegankelijkheid.

Wir arbeiten für

Gemeente Amsterdam Logo
logo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijksrelaties
logo van het Mondriaan fonds
Gemeente Utrecht Logo
Menzis Logo
RTL Buienradar Logo

Was wir tun

Wir wollen einen nachhaltigen Beitrag zur digitalen Zugänglichkeit von digitalen Produkten leisten. Das bedeutet, dass wir nicht nur Erhebungen zur Barrierefreiheit auf der Grundlage der WCAG-EM durchführen, sondern zum Beispiel auch Sensibilisierungsschulungen anbieten.

Audits

Möchten Sie ein Audit auf der Grundlage der WCAG-EM-Methode?

Ich möchte ein Audit

Schulungen

Wir freuen uns, unser Wissen mit Ihrem Team zu teilen. Unsere Schulungen sind vielfältig und auf die jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten.

Schulungen

Websites

Unser Entwicklerteam hilft Ihnen bei der Entwicklung einer Website oder App, die für alle zugänglich ist.

Barrierefreie Websites

Projektkoordination

Wir helfen Ihnen bei der Einrichtung eines Projekts zur digitalen Barrierefreiheit und setzen dabei bewährte Methoden ein.

Unser Verfahren