Ga naar de inhoud

3.3.9 – Overbodige invoer (WCAG 2.2) | Niveau A

3.3.9 Overbodige invoer (WCAG) | Niveau A

Zorg dat bezoekers informatie die ze al hebben ingevuld, niet nóg een keer hoeven in te voeren op je website

Let op: dit is een succescriterium van versie 2.2 van de WCAG. Dit criterium is nog niet van kracht in de huidige versie van de WCAG, versie 2.1.

Dit criterium heeft betrekking op processen die gegevens van bezoekers van een website vragen en uit meerdere stappen bestaan. Een voorbeeld van zo’n proces is een aankoop in een webshop. Vaak moeten consumenten hier én een factuuradres opgeven én een bezorgadres.

Als eerder ingevulde informatie op latere stappen vanzelf wordt ingevuld, vermindert dit de cognitieve inspanning die nodig is. Dit is helemaal handig voor gebruikers met bijvoorbeeld cognitieve- of geheugenproblemen. 

Belangrijk voor dit criterium is de termijn waarop ingevulde gegevens bewaard moeten worden. De WCAG gaat hier uit van informatie die binnen het bezoek wordt ingevuld, zoals adresgegevens en betaalgegevens. Wanneer een gebruiker terugkomt op de site nadat het proces vroegtijdig beëindigd is, geldt dit criterium dus niet. Wel is 3.3.9 van toepassing wanneer bijvoorbeeld de betaling via een ander domein verloopt. 

Wat te doen

Zorg dat informatie die eerder door de gebruiker verstrekt is, op latere plekken óf automatisch ingevuld is, óf geselecteerd kan worden door de gebruiker. Een voorbeeld hiervan is een selectievakje met de tekst ‘Bezorgadres is hetzelfde als factuuradres’. 

Uitzonderingen

  1. Situaties waarbij de toepassing specifiek vereist dat informatie vaker dan één keer wordt verstrekt.
  2. Wanneer beveiliging van de informatie, de content of de applicatie zwaarder weegt dan toegankelijkheid.
  3. Wanneer eerder ingevulde informatie niet meer geldig is.
  4. Wanneer het toegankelijke authenticatie betreft.