1.3.5 – Identificeer het doel van de input (WCAG) | Niveau AA

Software is in staat om het doel van invoervelden te identificeren en zo automatisch in te vullen.

Dit criterium richt zich op het vereenvoudigen van het invullen van online formulieren. Door te voldoen aan dit criterium, is software in staat om invoervelden automatisch in te vullen. Dit helpt vooral gebruikers met een motorische- of cognitieve functiebeperking, zoals een mensen taalachterstand.

Wat te doen

Om het gebruikers gemakkelijk te maken, kunnen de invoervelden van webformulieren worden voorzien het HTML-attribuut ‘autocomplete’. Dit attribuut wordt per invoerveld geplaatst, waardoor software zoals browsers en schermlezers in staat zijn om per veld het doel te bepalen.

Het gaat in dit geval dus om invoervelden waarin informatie over de gebruiker wordt ingevuld. Voorbeelden van dit soort velden zijn telefoonnummers, e-mailadressen en wachtwoorden. Bekijk de volledige lijst met mogelijkheden voor het HTML-attribuut ‘autocomplete’.

Een voorbeeld van een formulier dat voldoet aan criterium 1.3.5 is hieronder weergegeven.

<form>
<div>
<label for=”fname”>Voornaam</label>
<input id=”fname” type=”text” autocomplete=given-name”>
</div>
<div>
<label for=”lname”>Achternaam</label>
<input id=”lname” type=”text” autocomplete=family-name”>
</div>
</form>

Tips

  • Gebruik niet-tekstuele hulpmiddelen, zoals een verjaardagstaart voor het invoerveld ‘verjaardag’. Dit helpt gebruikers die moeite hebben met de taal om het doel van het invoerveld te begrijpen.
  • De waarden die browsers en andere software invult voor een veld, zijn onafhankelijk van taal. Ook zonder kennis van de taal van een website kan een gebruiker door de keuze te bevestigen een formulier invullen.
  • Gebruik geen autocomplete waardes die niet overeenkomen met de lijst van het W3C.