Ga naar de inhoud

4.1.2 – Naam, rol, waarde (WCAG) | Niveau A

4.1.2 – Naam, rol, waarde (WCAG) | Niveau A

Bouw alle elementen voor toegankelijkheid

Alles wat op jouw website staat, moet volgens gedefinieerde normen werken. Waar je code schrijft die geen HTML is , moet deze voldoen aan HTML-achtige normen. Dit betekent dat het met verschillende ondersteunende technologieën zal werken.

De belangrijkste dingen om te overwegen zijn advertentie-widgets, formulieren van derden, dingen die je zelf hebt gecodeerd en alles wat je toevoegt waarvan je niet zeker weet hoe het was gecodeerd.

Wat te doen

  • Gebruik HTML-specificaties voor elk script dat je voor jouw website opstelt.
  • Als je een plug-in of ander element gebruikt dat door een derde is geschreven, zorg er dan voor dat deze een geldige HTML-opmaak gebruikt.

Tips

  • Een goede – hoewel niet onfeilbare – manier om jouw website te testen is een HTML-validatietool. Een validator geeft je een idee van hoe goed technologie jouw website kan parseren. Gebruik het om een ​​lijst met prioriteiten te maken.
  • Het grootste deel van jouw potentiële problemen zal afkomstig zijn van externe code.
  • Praat met de ontwikkelaars van plug-ins die je gebruikt en zorg ervoor dat ze goede code schrijven.
  • Zorg ervoor dat alles op jouw website correct wordt geparseerd.
  • Let goed op dingen als namen, labels en ARIA-attributen. 

WCAG 4.1.2 en ARIA Expanded attribuut

Een onderdeel van criterium 4.1.2 heeft betrekking tot het gebruik van een specifiek ARIA-attribuut. ARIA (Accessible Rich Internet Applications) is ontwikkeld als supplement op standaard HTML-code. Het doel van ARIA is websites toegankelijker maken voor gebruikers van assisterende software, zoals een schermlezer.

Een voorbeeld van het gebruik van ARIA is bij een hamburger menu. Dit is vaak de mobiele versie van een navigatie menu die via een knop met drie strepen, de hambuger, geopend kan worden. Na het openen verschijnen nieuwe mogelijkheden om op te klikken.

Bezoekers van een website die geen visuele beperking hebben, zien of een hamburgermenu geopend of gesloten is. Voor gebruikers van een schermlezer is dit niet het geval. Zij zijn afhankelijk van het ARIA-attribuut ‘expanded’. Met ’true’ of ‘false’ wordt aangegeven of het menu open of gesloten is. In de onderstaande video legt Charissa uit hoe 4.1.2 gebruikers van schermlezers helpt. Klik hier voor een transcript van de video.