4.1.3 – Statusberichten (WCAG) | Niveau AA

Belangrijke wijzigingen in inhoud die geen focus krijgen worden gecommuniceerd aan de gebruiker zonder dat dit zorgt voor een onnodige onderbreking.

De doelgroep van dit criterium bestaat vooral uit blinden en slechtzienden die gebruik maken van een schermlezer. Voor ziende gebruikers is het wegklikken van een ongewenst statusbericht eenvoudiger dan voor gebruikers van een schermlezer.

Dit succescriterium is gericht op het bewust maken van gebruikers van belangrijke wijzigingen in de inhoud van een website. Essentieel is dat deze updates de gebruiker niet onnodig onderbreken in zijn/haar werk. Deze updates worden ook wel statusberichten genoemd.

Een statusbericht is een melding die de gebruiker informatie geeft over de resultaten van een actie, zoals de voortgang, de wachtstatus of een succes bericht. Een statusbericht mag niet via een verandering in context gecommuniceerd worden.

Wat te doen

De oplossing voor succescriterium 4.1.3 is afhankelijk van de situatie waarin het statusbericht getoond wordt. Hieronder staan drie situaties beschreven met de relevante techniek om te voldoen aan dit criterium.

  • Een statusbericht informeert de gebruiker over het resultaat van een actie: gebruik het ARIA-label role=status in combinatie met feedback wanneer de actie uitgevoerd is.
  • Een statusbericht is een foutmelding of geeft de gebruiker een suggestie: gebruikt het ARIA-label role=alert in combinatie met een tekstuele beschrijving van de foutmelding of suggestie.
  • Een statusbericht informeert over de voortgang van een proces: gebruik het ARIA-label role=log om software te informeren over de voortgang van het proces.